Hľadaný výraz: 1Krn 28,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Aj na kadidlový oltár rýdze zlato podľa váhy, aj na podobu voza a cherubov zo zlata, ktorí rozostierajú (krídla) a zakrývajú Pánovu archu zmluvy.

1

mail   print   facebook   twitter