Hľadaný výraz: 1Krn 27,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Nad oddielom druhého mesiaca bol Ahohovec Dodai, (jeho oddiel a Makelot) knieža. V jeho oddiele bolo dvadsaťštyritisíc.

1

mail   print   facebook   twitter