Hľadaný výraz: 1Krn 27,33, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
33 Achitofel bol kráľovým poradcom a Arachita Chusai bol kráľovým priateľom.

1

mail   print   facebook   twitter