Hľadaný výraz: 1Krn 27,30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 Nad ťavami bol Izmaelita Ubil, nad oslami Jadiáš z Meronotu

1

mail   print   facebook   twitter