Hľadaný výraz: 1Krn 27,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Nad dobytkom, ktorý bol na paši v Sárone, bol Setrai zo Sáronu a nad dobytkom, ktorý bol v dolinách, bol Adliho syn Safat.

1

mail   print   facebook   twitter