Hľadaný výraz: 1Krn 27,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Nad olivami a sykomorami, ktoré boli na Nížine, bol Bálchanan z Gaderu, nad zásobami oleja Joas.

1

mail   print   facebook   twitter