Hľadaný výraz: 1Krn 27,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Nad vinohradmi Semeiáš z Rámy, nad zásobami vína, ktoré boli vo vinohradoch, bol Zabdiáš zo Sefami.

1

mail   print   facebook   twitter