Hľadaný výraz: 1Krn 27,23-24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Dávid nechcel spísať ich počet od dvadsaťročných nižšie, lebo Pán prisľúbil, že synov Izraela rozmnoží ako hviezdy na nebi. 24 Joab, syn Sarvie, začal sčítanie, ale nedokončil ho, lebo preto prišiel hnev na Izraelitov. Preto sa ten počet ani nedostal medzi číslice Letopisov kráľa Dávida.

1

mail   print   facebook   twitter