Hľadaný výraz: 1Krn 26,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Semeiášovi synovia: Otni, Rafael, Obed, Elzabad. Jeho bratia, udatní mužovia: Eliu a Samachiáš.

1

mail   print   facebook   twitter