Hľadaný výraz: 1Krn 26,32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
32 Jeho bratov, udatných mužov, bolo dvetisícsedemsto pohlavárov rodín. Ich ustanovil kráľ Dávid nad Rubenovcami, Gadovcami a polovicou Manassesovho kmeňa vo všetkých Božích a kráľovských veciach.

1

mail   print   facebook   twitter