Hľadaný výraz: 1Krn 26,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Z Amramovcov, Isaárovcov, Hebronovcov a Ozihelovcov …

1

mail   print   facebook   twitter