Hľadaný výraz: 1Krn 26,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Zo synov Gersonovca Leladana: pohlavári rodov Gersonovca Leladana boli Jahielovci.

1

mail   print   facebook   twitter