Hľadaný výraz: 1Krn 26,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 pre Parbar na západe dvaja na ceste a dvaja pri Parbare.

1

mail   print   facebook   twitter