Hľadaný výraz: 1Krn 26,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Na východ bolo šesť levitov, na sever denne štyria, na juh denne štyria, pri zbierkach dvaja a dvaja,

1

mail   print   facebook   twitter