Hľadaný výraz: 1Krn 26,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Pre Sefima a Hosu na západ s bránou Šaleket na stúpajúcom chodníku, stráž vedľa stráže.

1

mail   print   facebook   twitter