Hľadaný výraz: 1Krn 26,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Pre Obededoma na juh a pre jeho synov na dom zbierok.

1

mail   print   facebook   twitter