Hľadaný výraz: 1Krn 26,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Tieto oddiely vrátnikov mali za povinnosť konať stráž podľa pohlavárov mužstiev tak, ako ich bratia mali za povinnosť konať službu v Pánovom dome.

1

mail   print   facebook   twitter