Hľadaný výraz: 1Krn 25,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Všetci títo boli synovia kráľovho vidca Hemana. Podľa Božích výrokov, že povýši jeho roh, dal Boh Hemanovi štrnásť synov a tri dcéry.

1

mail   print   facebook   twitter