Hľadaný výraz: 1Krn 25,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Dávid a vojvodcovia oddelili na službu aj zo synov Asafa, Hemana a Idutuna tých, ktorí prorokovali na citarách, harfách a cimbaloch, a počet tých, čo sa činne zúčastnili služby, bol:

1

mail   print   facebook   twitter