Hľadaný výraz: 1Krn 24,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Merariho synovia: Beno, Soam, Zachur a Hebri.

1

mail   print   facebook   twitter