Hľadaný výraz: 1Krn 24,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 … a Jeriauho synovia … druhý Amariáš, tretí Jahaziel, štvrtý Jekmaán.

1

mail   print   facebook   twitter