Hľadaný výraz: 1Krn 23,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 „Z nich bude dvadsaťštyritisíc viesť službu v Božom dome, šesťtisíc bude pisármi a sudcami,

1

mail   print   facebook   twitter