Hľadaný výraz: 1Krn 23,30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 Každé ráno musia nastúpiť a oslavovať a chváliť Pána; podobne aj večer

1

mail   print   facebook   twitter