Hľadaný výraz: 1Krn 23,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Levitov spočítali od tridsaťročných nahor a ich počet bol podľa hláv tridsaťosemtisíc mužov.

1

mail   print   facebook   twitter