Hľadaný výraz: 1Krn 23,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 pri predkladných chleboch, pri jemnej múke na nekrvavé obety, pri nekvasených posúchoch, pri panviciach, pri miesení, ako aj pri všetkých obsahových a dĺžkových mierach.

1

mail   print   facebook   twitter