Hľadaný výraz: 1Krn 23,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 (Lebo podľa posledných Dávidových slov patria do počtu leviti od dvadsaťročných nahor.)

1

mail   print   facebook   twitter