Hľadaný výraz: 1Krn 22,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Hľa, narodí sa ti syn, ktorý bude mierumilovný, a ja mu zaistím pokoj od všetkých jeho okolitých nepriateľov. Veď sa bude volať Pokojný a za jeho čias dám Izraelu pokoj a mier.

1

mail   print   facebook   twitter