Hľadaný výraz: 1Krn 22,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 I zavolal svojho syna Šalamúna a prikázal mu, aby postavil dom Pánovi, Bohu Izraela.

1

mail   print   facebook   twitter