Hľadaný výraz: 1Krn 22,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Hľa, ja som pri svojom trápení pripravil pre Pánov dom stotisíc hrivien zlata a milión hrivien striebra! Kov a železo nemožno ani odvážiť, také množstvo ho je: Prichystal som aj drevo a kamene; ty budeš musieť pokračovať.

1

mail   print   facebook   twitter