Hľadaný výraz: 1Krn 21,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 V tom čase, keď Dávid videl, že ho Pán vypočul na humne Jebuzejca Ornana, prinášal tam obety.

1

mail   print   facebook   twitter