Hľadaný výraz: 1Krn 21,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 I povstal satan proti Izraelovi a pokúšal Dávida, aby spočítal Izraelitov.

1

mail   print   facebook   twitter