Hľadaný výraz: 1Krn 2,55, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
55 Rody pisárov bývajúcich v Jábese: Tiratijci, Simatijci a Suchatijci. To sú Kinejci, ktorí pochádzajú od Chamata, otca Rechabovho domu.

1

mail   print   facebook   twitter