Hľadaný výraz: 1Krn 2,46, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
46 Kalebova vedľajšia žena Efa porodila Harana, Mosu a Gezeza. Od Harana pochádza Gezez.

1

mail   print   facebook   twitter