Hľadaný výraz: 1Krn 2,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Júdovi synovia: Her, Onan a Sela. Títo traja sa mu narodili z dcéry Sueho, Kanaánčanky. Júdov prvorodený Her bol zlý v Pánových očiach, preto ho usmrtil.

1

mail   print   facebook   twitter