Hľadaný výraz: 1Krn 2,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Gesur a Aram zobrali od nich Jairove dediny aj Kanat s príslušnými osadami, šesťdesiat miest. Toto všetko sú synovia Galaádovho otca Machira.

1

mail   print   facebook   twitter