Hľadaný výraz: 1Krn 2,1-2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Toto boli Izraelovi synovia: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Isachar, Zabulon, 2 Dan, Jozef, Benjamín, Neftali, Gad a Aser.

1

mail   print   facebook   twitter