Hľadaný výraz: 1Krn 19,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Najali si tridsaťdvatisíc vozov a kráľa Maáchy s jeho ľudom. Oni prišli a utáborili sa pred Medabou. Aj Amončania sa zhromaždili zo svojich miest a došli do boja.

1

mail   print   facebook   twitter