Hľadaný výraz: 1Krn 19,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Keď Amončania videli, že sa Dávidovi zošklivili, poslal Hanon a Amončania tisíc hrivien striebra, aby si z Mezopotámie, z aramejskej Maáchy a zo Soby najali vozy a jazdcov.

1

mail   print   facebook   twitter