Hľadaný výraz: 1Krn 18,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Z Adarezerových miest Tebatu a Chunu vzal Dávid veľmi veľa kovu. Z neho Šalamún urobil kovové more, stĺpy a kovové náradie.

1

mail   print   facebook   twitter