Hľadaný výraz: 1Krn 17,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Veď som nebýval v dome odo dňa, čo som Izraelitov vyviedol, až po dnešný deň, ale chodil som zo stanu do stanu a z príbytku do príbytku.

1

mail   print   facebook   twitter