Hľadaný výraz: 1Krn 15,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Zachariáš, Oziel, Semiramot, Jehiel, Ani, Eliab, Maásiáš a Banaiáš na harfe pre dievčenský hlas,

1

mail   print   facebook   twitter