Hľadaný výraz: 1Krn 15,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 a povedal im: „Vy ste hlavy levitských rodín. Posväťte sa vy i vaši bratia a vyneste archu Pána, Izraelovho Boha, na miesto, ktoré som jej pripravil.

1

mail   print   facebook   twitter