Hľadaný výraz: 1Krn 13,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Keď prišli k Chidonovmu humnu, vystrel Oza ruku a chcel zachytiť archu, lebo voly sa potkli.

1

mail   print   facebook   twitter