Hľadaný výraz: 1Krn 13,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Dávid a celý Izrael išiel hore do Bály, do Kirjatiarimu, ktorý je v Júdsku, aby odtiaľ doniesli archu Boha, Pána, sídliaceho nad cherubmi, ktorá sa nazýva (jeho) menom.

1

mail   print   facebook   twitter