Hľadaný výraz: 1Krn 12,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Joel a Zabadiáš, synovia Jerohama z Gedoru.

1

mail   print   facebook   twitter