Hľadaný výraz: 1Krn 12,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 A toto je výpočet veliteľov tých, čo boli vyzbrojení do boja. Oni prišli k Dávidovi do Hebronu, aby naň podľa Božieho príkazu preniesli Šaulovo kráľovstvo:

1

mail   print   facebook   twitter