Hľadaný výraz: 1Krn 12,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Z Manassesovcov prišli niektorí k Dávidovi, keď išiel s Filištíncami do boja proti Šaulovi. Ale nepomáhali im, lebo filištínske kniežatá ho po porade poslali preč, vraviac: „Za naše hlavy sa pridá k svojmu pánovi Šaulovi.“

1

mail   print   facebook   twitter