Hľadaný výraz: 1Krn 11,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Ďalší udatní hrdinovia: Joabov brat Asael, Elchanan, syn Dodu z Betlehema,

1

mail   print   facebook   twitter