Hľadaný výraz: 1Krn 11,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Joabov brat Abisai bol hlavou tridsiatich. On sa rozohnal svojou kopijou proti tristo, (ktorých) prebodol. Mal meno medzi tridsiatimi.

1

mail   print   facebook   twitter