Hľadaný výraz: 1Krn 11,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 a povedal: „Nech ma Boh chráni urobiť to! Mám piť krv týchto mužov s ich životom? Veď ju doniesli s nasadením svojich životov!“ Preto ju nechcel piť. - To urobili traja hrdinovia!

1

mail   print   facebook   twitter